Bowling är en sport som har blivit allt mer populär de senaste åren. Det beror bland annat på att antalet bowlinghallar är stort. Det är också relativt billigt att utöva sporten och alla kan vara med och spela. Dessutom är det enkelt att bowla. Här får du några grundläggande tips som kan vara bra att ha koll på när du ska börja med bowling.

Kläder och skor

När man ska bowla krävs det inte några speciella kläder. Det kan dock vara klokt att ha på sig plagg som man kan röra sig bekvämt i. När det gäller skor är det dock krav att man använder de skor som finns i bowlinghallen eller egna bowlingskor. Det här gäller eftersom skorna annars kan repa banorna eller göra märken som inte går bort.

Att bowla

När man har hittat rätt skor och rätt klot är det dags att börja bowla. Man börjar med att placera fingrarna i rätt hål på klotet. Därefter fattar man klotet med båda händerna och bär det i brösthöjd fram till sin bana. Man tittar sedan på pilarna som finns på banan. Man släpper klotet med ena handen och för den andra framåt i en pendlande rörelse. När man fått upp önskad hastighet kastar man klotet mjukt framåt. Tummen ska alltid vara riktad mot käglorna när klotet släpps. Hela tiden siktar man längs med de pilar som finns på banan.

Var ska man sikta?

Många tror att man ska sikta på den kägla som står lägst fram men så är inte fallet. Det handlar istället om att sikta strax till höger om den, eller till vänster om den för vänsterhänta. Ofta stämmer det relativt bra in med att ta sikte på den andra pilen åt höger från mitten, eller åt vänster. Då kan man räkna med att få en relativt bra träff.